Jak namalovat smrt : detektivní novela.

Prošková, Hana
Vyd. 2., Ve Víkendu 1. Víkend, 1999. 127 s.