Jak nahrávat svoje skladby --a umisťovat je na internet.

Coulter, Leo; Jones, Richard
Slovart, 2011. 192 s.