Jak mohu působiti do dálky : Praktický návod ku cvičení telepatie na každou vzdálenost a léčení pomocí téže.

Felix, J
3., rozš. vyd. Zmatlík a Palička, 1924. 58 s.
Edice: Knihovna šťastných lidí ; Sv. 3