Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly : [rady pro rodiče dětí od 2 do 18 let].

Faber, Adele; Mazlish, Elaine
2., rozš. vyd. CPress, 2013. 272 s.