Jak město ke svému čtvrtému názvu přišlo.

Drašner, František
F. Drašner ve spolupráci s Městem Havlíčkův Brod a Tiskárnami Havlíčkův Brod, 2005. 147 s.