Jak měnila Katka kukuřici ve zlato.

Jílková, Eva; il. Stárek, Václav
1. vyd. Panorama, 1978. [11] s.