Jak ledňáček bloudil Prahou : Všude čeká dobrodružství.

Ivanov, Miroslav; il. Fixl, Jiří
Vydavatelství 999, 2003. 226 s.