Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku : Krkonošská pohádka.

Kubátová, Marie; Balling, Mojmír
1. [vyd.]. Dilia, 1983. 97 s.