Jak koupit & prodat byznys : dosáhněte úspěchu v obchodním kvadrantu.

Sutton, Garrett
Pragma, 2009. 204 s.
Edice: Poradci bohatého táty