Jak komunikovat anglicky : How to communicate in English : česko-anglický konverzační slovník jazykových prostředků k vyjádření nejčastějších citových stavů, volních a intelektuálních postojů, řady gramatických funkcí a obecných témat v mluvené angličtině.

Chromečka, Julius
Montanex, . 170 s.
Edice: Učíme se jazyky