Jak, kdy, kde, proč robotizaci. 2.

Obzor, 1986. 61 s.