Jak, kdy, kde, proč robotizaci. 1.

Obzor, 1985. 62 s.