Jak, kdy, kde, proč mikroelektroniku.

Obzor, 1982. 61 s.