Jak kázal Vianney o svaté zpovědi : dalších deset kázání svatého faráře arského.

Vianney, Jan Maria; ed. Dunda, Marek
1. vyd. A.M.I.M.S, 2004. 68 s.