Jak jsme začínali-- : průhled prvním desetiletím hnutí.

Československý junák, 1946. 36 s.