Jak jsme se snažili snížiti počet úrazů u mlátiček.

Otásek, Petr
Úrazová pojišťovna dělnická pro Čechy, 1938. 28 s.