Jak jsme se loučili s Pavlou Kytlicovou.

Drahomíra Krulová, 1933. 96 s.