Jak jsme filmovali Trader Horn v Africe : deník filmového režiséra W.S. Van Dyka, tvůrce filmů "Bílé stíny" a "Pohanská píseň lásky" = (Pagan).

Dyk, W. S. Van
J. Otto, 1931. viii, 176 s.