Jak jsem se stal švagrem císaře Viléma.

Zubkov, Alexander
A. Král, 1932. 230 s., [6] l. obr. příl