Jak jsem se měl v Americe.

Koželuh, Karel
Vyd. 1. Josef Dolejší, 1946. 80-[II] s.