Jak jsem potkal ryby.

Pavel, Ota
Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2003.