Jak jsem je viděl : československý film v karikatuře.

Roleček, František
1. vyd. Československé filmové nakladatelství, 1947. 178 s.