Jak je důležité míti Filipa : The importance of being earnest.

Wilde, Oscar
Vyd. 1. Jitro, 2004. 175 s.