Jak je číst? : transkripce jmen cizích spisovatelů a názvů jejich děl a jmen cizích výtvarných umělců.

Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963. 156 s.