Jak je číst? : Transkripce jmen cizích spisovatelů a názvů jejich děl.

2., dopln. a přeprac. vyd. Kniha, 1958. 111, [1] s.