Jak je číst? : transkripce jmen cizích spisovatelů a názvů jejich děl : čtení o některých knihách mistrů krásné literatury.

SNKLHU, 1956. 118, [2] s.