Jak Jaromil k štěstí přišel.

Němcová, Božena; il. Skořepová-Radová, Eva
manželé Skořepovi, 2000. 16 s.