Jak Jaromil k štěstí přišel : výpravná hra v 5 dějstvích s proměnami.

Gebauerová, Marie
Mojžíš, . 31 s.