Jak hnojit? : praktická příručka.

Fabian, Josef
[Sdružení pro prodej dusíkatých látek], 1938. 30 s.