Jak hledat a najít zaměstnání : rady a tipy pro uchazeče.

Siegel, Zbyněk
3., aktualiz. a rozš. vyd. Grada, 2012. 110 s.
Edice: Poradce pro praxi