Jak funguje Evropská unie : váš průvodce po institucích EU.

Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, . 50 s.