Jak drahá je nepoctivost : proč každému lžeme, hlavně sami sobě.

Ariely, Dan
Vyd. 1. Práh, 2012. 214 s.