Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělání : [řeč pronesená na počátku prací ve větší síni potocké školy 28. listopadu 1650].

Komenský, Jan Amos
SPN, . 27, 30 s. +