Jak dobýt hrad : památky takřka bez bariér 2 : seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Jančo, Milan; il. Šefců, Ondřej
3., aktual. a dopl. vyd. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2009. 287 s.