Jak dobýt hrad : památky takřka bez bariér : seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Jančo, Milan; Burešová, Kateřina
2., aktualiz. a dopl. vyd. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. 223 s.