Jak dnes hospodařit úsporně a vařit zdravě.

Šmakalová, Iva
2., přeprac. a dopl. vyd. Život a práce, 1941. 147, [1] s.