Jak dělat liberální politiku?.

Martino, Antonio
Liberální institut, 2005. 125 s.