Jak dále rozvíjet täanský systém práce : (Projev na rozšířeném zasedání stranického výboru elektrického závodu v Täanu, dne 9. listopadu 1962).

Kim, Il-sǒng
Vydav. cizojaz. lit, 1970. 18 s.