Jak člověk poznával zemi : [historie objevů na mořích a pevninách od dob nejstarších po dni naše].

Vanýsek, Rudolf
Strojil, 1911. 131, 7 s.