jak čísti hospodářskou část českoslov. časopisu?.

Cetechovský, František
2., změněné a rozšíř. vyd. Donátův fond při české vysoké škole technické, 1934. 240 s.