Jak číst poezii.

Brabec, Jiří; ed. Opelík, Jiří
2., dopln. a přeprac. vyd. Československý spisovatel, . 261, [2] s.