Jak číst poezii.

Brabec, Jiří; ed. Opelík, Jiří
2., dopl. a přeprac. vyd. Československý spisovatel, 1969. 261 s.