Jak číst poezii.

ed. Opelík, Jiří
2., dopln. a přeprac. vyd. Československý spisovatel, 1969. 261, [2] s.