Jak čeliti námitkám proti abstinenci?.

Lanyi, Karel Bohuslav
Tiskový fond Dra L. Hanuše při Českém zemském ústředí Československého Abstinentního svazu, 1938. 31, [I] s.