Jak čelit nemocem cest močových.

Kohlíček, Jaromír
Grada-Avicenum, 1994. 115 s.