Jak býti zdravým, bohatým a moudrým.

Schopenhauer, Arthur; ed. Teplý, Josef
5. vyd. Nová čes. myšlenka, . 48 s.
Edice: Tajemství úspěchu ; 4