Jak býti zdravým, bohatým a moudrým.

Schopenhauer, Arthur; ed. Teplý, Josef
3. vyd. "Edition Centre" ústřední vydavatelství pro praktickou psychologii, . 62-[I] s.
Edice: Tajemství úspěchu ; č. 3