Jak bylo kdysi : Z osudů světa a lidstva od pravěku k přítomnosti.

Gombrich, E. H
1939.