Jak bylo, jest a bude?, aneb, Politické karikatury.

Hašek, Jaroslav; ed. Dudák, Vladislav
1. vyd. Baset, 2003. 109 s.