Jak byli vyhubeni draci v Čechách.

Švandrlík, Miloslav; il. Winter-Neprakta, Jiří
Cesty, 1996. 142 s.